Avizul epidemiologic: pentru elevi și copiii de grădiniță nu este necesar după vacanțe

Actul normativ precizează explicit, în anexa 1, la Atribuțiile medicului școlar/medicului (după caz) din grădinițe, școli/licee, că „la revenirea preșcolarilor după vacanțe nu este necesară prezentarea avizului epidemiologic”. În anexa nr. 16 este scris că „La revenirea din vacanțe NU se va solicita preșcolarilor și elevilor aviz epidemiologic”.

Acest aviz este solicitat doar la înscrierea la grădinițe sau la școală, deci la intrarea pentru prima dată într-o comunitate educațională, nu la fiecare revenire a copilului.

Însă avizul epidemiologic este obligatoriu dacă elevul sau copilul lipsește de la școală sau grădiniță mai mult de 3 zile, potrivit ordinului comun citat.

Prevederea apare în atribuțiile asistentului de la grădiniță sau școală – avizul epidemiologic este solicitat elevilor sau copiilor care lipsesc mai mult de 3 zile consecutiv: „Revenirea acestora în colectivitate să fie condiționată de prezentarea avizului epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de familie/medicul curant, pentru absențe ce depășesc 3 zile consecutiv”.