Avocații din cadrul Clifford Chance Badea și STOICA & Asociații câștigă un important litigiu de dreptul concurenței

Dezbaterea juridică dintre echipele de avocați ai Clifford Chance Badea și STOICA & Asociații, pe de-o parte, și Consiliul Concurenței, pe de altă parte, referitoare la amenda de 13,5 milioane de euro, aplicată în 2019 unui actor important în industria telecomunicațiilor, s-a tranșat definitiv în favoarea companiei.

Societățile de avocați Clifford Chance Badea și STOICA & Asociații au obținut pentru un important actor din industria telecomunicațiilor o decizie definitivă de anulare a uneia dintre cele mai mari amenzi impuse în ultimii ani de Consiliul Concurenței, în valoare de 13,5 milioane de euro, într-o investigație vizând un presupus abuz de poziție dominantă.

Speța a implicat o dezbatere juridică extrem de interesantă, cu multiple elemente de noutate despre tânăra industrie a serviciilor cu valoare adăugată și confluența ei cu industria telecomunicațiilor. Decizia Consiliului Concurenței de a amenda compania Orange România a fost anunțată în ianuarie 2019, după o investigație ce durase trei ani – și a vizat o presupusă limitare a accesului unui agregator de servicii cu valoare adăugată la numerele scurte din rețeaua proprie de telefonie a operatorului de telecomunicații.

După patru ani de litigiu, Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat hotărârea pronunțată de Curtea de Apel București, de anulare integrală a sancțiunii impuse de autoritatea de concurență din România, după ce, în 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție acordase și suspendarea executării silite a deciziei autorității de concurență.

Soluția pronunțată în acest dosar este un act de dreptate, ca urmare a calității serviciilor avocațiale prestate, a competenței și a experienței coordonatorilor echipei juridice a Orange România, și a înțelegerii complexității problemelor de fapt și de drept ridicate în acest proces de către completele de judecată. În mod special, trebuie să fie menționată redactarea impecabilă a hotărârii pronunțate în prima instanță de Curtea de Apel București. Soluția prin care a fost rezolvat acest proces are o valoare de principiu. S-a statuat în mod judicios, printre altele, că sancțiunile contractuale aplicate în mod legitim unui partener contractual neloial nu pot reprezenta element constitutiv al contravenției de abuz de poziție dominantă. Această soluție este întemeiată și pe hotărâri pronunțate într-un litigiu anterior, gestionat de aceeași echipă din cadrul STOICA & Asociații”, spune Valeriu Stoica, Founding Partner, STOICA & Asociații.

A fost un proiect îndelungat, într-o industrie nouă și sofisticată, a serviciilor cu valoare adăugată, care a necesitat multe ore de studiu și analiză strategică pe multiple planuri. Am avut o comunicare continuă între echipele de avocați și client și o foarte bună sincronizare. Toate acestea ne-au ajutat să fim răsplățiți cu privilegiul de a obține pentru clientul nostru această decizie excepțională pentru jurisprudența ultimilor ani în materie de dreptul concurenței în România”, spune Simona Neagu, Counsel și coordonator al practicii de Litigii din cadrul Clifford Chance Badea.

Această jurisprudență, prin valoarea ei de principiu, va contribui la orientarea activității Consiliului Concurenței și la consolidarea rolului său de păzitor al regulilor economiei de piață liberă, bazată pe proprietatea private.

Speța a adus laolaltă echipa juridică a Orange România, formată din Milena Horvat, Legal Affairs and Corporate Director și Andrei Brujan, Corporate and Technology Legal Division Manager și unii dintre cei mai buni avocați de profil din România.

Din partea societății de avocați STOICA & Asociații, echipa a fost coordonată de Prof. univ. dr. emerit Valeriu Stoica, Founding Partner și a fost formată din Dan-Rareș Răducanu, Senior Partner și Constantin – Cosmin Pintilie, Senior Associate.

Din partea firmei de avocatură Clifford Chance Badea, echipa a fost coordonată de counsel Simona Neagu, liderul practicii de Litigii de la București, și a fost formată din Eleonora Udroiu, Of Counsel și coordonator al practicii de Concurență, și Vicu Buzac, Senior Associate.

Despre Clifford Chance Badea

Clifford Chance este prezentă în România din 2006 şi operează în prezent sub denumirea Clifford Chance Badea. Practicile de dreptul concurenței și litigii sunt pe deplin integrate în rețeaua globală, iar avocații care fac parte din aceste echipe au o experiență amplă în aspectele de concurență și litigii din diverse industrii, atât la nivel local, cât și internațional. Serviciile oferite clienților includ, pe de o parte, asistență în investigații desfășurate de Consiliul Concurenței și alte autorități de concurență, inclusiv în litigiile legate de aceste investigații – contestarea inspecțiilor, amenzilor sau altor măsuri care ar putea fi impuse de autoritatea de concurență – și pe de altă parte, asistență acordată pentru prevenirea posibilelor încălcări, prin pregătirea pentru societăți a unor programe extinse de conformare cu regulile de concurență, sesiuni de pregătire a angajaților și auditul procedurilor din societăți pentru evitarea încălcărilor regulilor de concurență.

www.cliffordchance.com

Despre STOICA & Asociații

Constituită în anul 1995, Societatea Civilă de Avocați STOICA & Asociații a câștigat recunoaștere națională şi internațională în lumea dreptului şi a mediului de afaceri, prin întreaga sa activitate de asistență juridică şi de reprezentare a unui portofoliu vast de clienți. De la înființare și până în prezent, avocații din cadrul STOICA & Asociații au făcut dovada că sunt o echipă puternică, întemeiată pe respectarea principiilor sale: Fidelitas, Integritas, Fortitudo. STOICA & Asociații a dobândit o excelentă reputație națională şi internațională. Performanțele sale profesionale sunt recunoscute ca atare în cele mai importante ghiduri juridice: Chambers Europe, Legal 500, WTR 1000, IAM Patent 1000.

www.stoica-asociatii.ro